Voksenopplæring på Karmsund vgs

Karmsund videregående er et av seks voksenopplæringssentre i Rogaland.

Vi tilbyr opplæring innen studiekompetanse og ulike yrkesfag på Karmsund voksenopplæringssenter. I tillegg har Nettskolen tilbud om nettskole i enkelte fellesfag.  

Her finner du informasjon som gjelder for Karmsund voksenopplæringssenter. For generell informasjon, se Om videregående opplæring for voksne.