Karmsund vgs

Elevundersøkelsen 2022

Innen 20. desember kommer alle elevene i ordinære klasser ved Karmsund videregående skole bli bedt om å svare på elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (udir.no)

 

Starter voksenopplæring i matrosfaget

I februar meldte TV Haugaland at mangelen på maritime lærlinger var stor. Nå åpner et nytt tilbud for å få enda flere til yrket.

Aktuelt

  • Alle har en psykisk helse
  • Foreldremøter
    Avdelingsledere for de forskjellige avdelingene og rådgiverne på Karmsund vgs vil arrangere foreldremøter med informasjon om skolen, linjene og satsingsområder for inneværende skoleår for alle foresatte. Det vil selvsagt også være rom for å stille...
  • VISMA Innlogging og tilgang for foresatte
    Skolene bruker skoleadministrasjonssystemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.
Til toppen