Karmsund vgs

 

PC-ordningen

Som elev på Karmsund videregående skole må du ha tilgang til din egen bærbare datamaskin. Rogaland Fylkeskommune tilbyr støtte til kjøp av maskin gjennom PC-ordningen. Bestillingen åpner 8. juli. Vi anbefaler bestilling så tidlig som mulig slik at du har maskinen på plass når du starter på skoen. 

NB! Karmsund anbefaler IKKE Mac da alle avdelinger bruker programmer som kun går på Windows.

Mer informasjon om PC-ordningen

Starter voksenopplæring i matrosfaget

I februar meldte TV Haugaland at mangelen på maritime lærlinger var stor. Nå åpner et nytt tilbud for å få enda flere til yrket.

Aktuelt

  • Foreldremøter
    Avdelingsledere for de forskjellige avdelingene og rådgiverne på Karmsund vgs vil arrangere foreldremøter med informasjon om skolen, linjene og satsingsområder for inneværende skoleår for alle foresatte. Det vil selvsagt også være rom for å stille...
  • VISMA Innlogging og tilgang for foresatte
    Skolene bruker skoleadministrasjonssystemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.
  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø
    Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen har en aktivitetsplikt Alle som jobber på skolen, skal...
Til toppen