Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Informasjon fra Helsedirektoratet til skoler, skolefritidsording og barnehager.

Med bakgrunn i dagens kunnskap og erfaringer fra andre land anser Folkehelseinstituttet ikke at det er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager. Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos eldre personer og personer med underliggende sykdommer.

Les mer

I TIDEN FOR FREMTIDEN

 
Skolen åpnet for undervisning onsdag 13. mai.

Se skolens retningslinjer for smittevern. (PDF, 200 kB)

Aktuelt

Til toppen