Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen, for eksempel utvidet tid eller opplesing av oppgave, søker du skolen om dette.