Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen, for eksempel utvidet tid eller opplesing av oppgave, søker du skolen om dette.

Tilrettelegging

Til toppen