Aktuelt

Regjeringen har pålagt alle landets ungdoms- og videregående skoler å følge plan for rødt nivå. Det betyr at det fra mandag 04.01 til 18.01, blir redusert tilstedeværelse på skolen. Elevene finner informasjon om sine oppmøtetider på intranett. Minner om at alle som har vært i utlandet følger vanlige karanteneregler, mens de som evt har symptomer på sykdom holder seg hjemme til de er symptomfri. 

Ingen av de definerte nærkontaktene til elevene som testet positivt for covid 19, har avlagt positiv prøve. - Dette viser at elevene er flinke og holde avstand, og at planen vår for rødt nivå ser ut til å virke, sier rektor Bente Døsen

 

 

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bli med og snakk om det 

Før jul skal elevene på TIF, elektro, Restaurant- og matfag, helse og oppvekst  og påbygg ta elevundersøkelsen. Undersøkelsen er en nasjonal årlig undersøkelse der elevene svarer på spørsmål om hvordan de har det på skolen, faglig og sosialt. Alle svar er anonyme.

 De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand. - Vi følger smitteutviklingen nøye, og skolene forbereder seg på at det kan skje raske endringer som bringer oss over i rødt nivå. Rødt nivå betyr imidlertid ikke at skolene stenger, sier fylkesdirektør for opplæring Joar Loland.

 I dag markerte vi verdensdagen for psykisk helse på Karmsund. Tema for året er "spør mer". Snakk med hverandre, vær en venn! Elevrådet skrev gode ord på tallerkener som ble delt ut sammen med et vaffelhjerte i pausen. Restaurant og matfag hadde fokus på mat med følelser. Elevene digget det - nå håper vi de spør mer og snakker mer!

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får  en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole. ...  

    

-Det er mange som fortjener heder og ære, men det dere gjør og har gjort på Karmsund videregående skole er helt spesielt, sa presidenten i Røde Kors, Robert Mood, da han mandag overrakk presidentens hedersplakett til elevrådsleder  på skolen, Aleksander Lillebotn Eide.

Skolestarten i Rogaland skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil fortsatt være skjerpede krav til hygienetiltak og avstand.

 

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Til toppen