Aktuelt

Avdelingsledere for de forskjellige avdelingene og rådgiverne på Karmsund vgs vil arrangere foreldremøter med informasjon om skolen, linjene og satsingsområder for inneværende skoleår for alle foresatte. Det vil selvsagt også være rom for å stille spørsmål. Hjertelig velkommen! Se under for oppmøtetider. 

Skolene bruker skoleadministrasjonssystemet Visma InSchool (VIS).

Du som foresatt får egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

    

 
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

 

Skolen har en aktivitetsplikt 

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han 

·        gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig.  
·        alltid si ifra til rektor 
·        undersøke det som har skjedd 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bli med og snakk om det 

-Det er mange som fortjener heder og ære, men det dere gjør og har gjort på Karmsund videregående skole er helt spesielt, sa presidenten i Røde Kors, Robert Mood, da han mandag overrakk presidentens hedersplakett til elevrådsleder  på skolen, Aleksander Lillebotn Eide.

Til toppen