Aktuelt

Skal du starte på videregående skole til høsten? Gjennom flying start kan du bli bedre kjent med den nye skolen din, møte noen av lærerne dine og noen av klassekameratene dine. Tilbudet er gratis. Kontaktperson på Karmsund vgs er Anita Nicolaysen. Flying start gjennomføres 11. og 12. august. Husk påmeldingsfrist 30. juni.

Les mer om tilbudet og meld deg på

Sentralbordet har stengt på grunn av ferieavvikling i uke 27-30. Det er ansatte tilstede i administrasjonen i uke 27.

Alle søkere til videregående opplæring i skole kan legge inn elektronisk forhåndssvar

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen,

kan du registrere forhåndssvar på søknaden din på vigo.no. Dette kan du gjøre fra 1.juni og fram til 1. juli.

 

Gjelder for VG2, VG3 og VG4- nivå

Skolene bruker det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Du som foresatt får  en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole. ... 

    

 
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

 

Skolen har en aktivitetsplikt 

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han 

·        gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig.  
·        alltid si ifra til rektor 
·        undersøke det som har skjedd 

 Kjære 10.-klassing. Det siste året har vært et rart og annerledes år. For deg som elev i slutten av grunnskolen, og for oss som jobber i videregående. Vi hadde forberedt og gledet oss til å få deg på besøk, vise deg rundt på skolen, og for å fortelle deg om skolen på utdanningsmessen. Det har vi dessverre ikke fått mulighet til. Men på nettsidene våre kan du finne mer informasjon om skolen og valgene du har hos oss.

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bli med og snakk om det 

-Det er mange som fortjener heder og ære, men det dere gjør og har gjort på Karmsund videregående skole er helt spesielt, sa presidenten i Røde Kors, Robert Mood, da han mandag overrakk presidentens hedersplakett til elevrådsleder  på skolen, Aleksander Lillebotn Eide.

Til toppen