Hederspris til Karmsund videregående skole

-Det er mange som fortjener heder og ære, men det dere gjør og har gjort på Karmsund videregående skole er helt spesielt, sa presidenten i Røde Kors, Robert Mood, da han mandag overrakk presidentens hedersplakett til elevrådsleder  på skolen, Aleksander Lillebotn Eide.

I mange år har elevene ved Karmsund videregående skole samlet inn penger til Røde Kors. Hvert år har det gått mellom 100.000 og 150.000 kroner til prosjekter som har bidratt til å bedre forholdene for vanskeligstilte barn og familier i Romania. Det aller første prosjektet elevene bidro til var et dusjhus i en leir for romfolk i Transylvania for 14 år siden. – Dette sørget for at menneskene fikk rent vann og mulighet for å vaske seg. Det er ikke en selvfølge, sa Mood til de tillitsvalgte og andre fremmøtte under overrekkelsen og la til at elevene ved Karmsund viser at de både kan og vil sette en retning i forhold til det å vise solidaritet med andre mennesker.
  

Får følge pengene
Hvert år siden 2008 har elever i følge med lærer reist ned til Romania slik at de kan se med egne øye hva solidaritetsaksjonen skolen arrangerer betyr for menneskene der. – Vi er utrolig stolte av innsatsen elevene våre legger ned og solidaritetsviljen de viser hvert eneste år, sier rektor Bente Døsen. Hun legger ikke skjul på at det var en overraskende telefon hun fikk da de ringte å sa at arbeidet skolen har utført har blitt lagt merke til i hele Røde Kors organisasjonen. Distriktsleder i Rogaland Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, trakk også frem Finn Eide og Bjørn Eileraas og berømmet deres mangeårige innsats fra skolens side for å få solidaritetsaksjonen opp å gå med det nye elevrådet hvert eneste år.
  

After School
Elevrådsstyret, som nettopp har konstituert seg, er klare på at også dette året skal en legge ned en innsats for Røde Kors sitt arbeid i Romania. I år skal pengene gå til «after-school» prosjektet som har som mål at ikke barn og ungdom skal droppe ut av skolen. Det er ikke uvanlig at barn helt ned i barneskolealder forsvinner ut av skolen. Prosjektet er et samarbeid mellom Rogaland Røde Kors, Prahova Røde Kors og Karmsund videregående skole og involverer 30 barn i 1.-4. klasse. Prosjektet innebærer at  de etter skolen får de hjelp med lekser, undervisning, lek, mat og at de to ganger i året også skal få nye, rene klær som passer til sesongen.
  

Henger høyt
Hedersplaketten blir ikke delt ut hvert år, men deles ut med ujevne mellomrom på bakgrunn av nominasjon der en ser at det har skjedd et helt spesielt arbeid. I år falt valget på Karmsund videregående skole. Tidligere har blant andre Knutsen OAS, Norsk Hydro Karmøy og Stavanger Aftenblad mottatt hedersprisen.