Alle har en psykisk helse

- Alle har en psykisk helse, sa Henning Aarekol når han besøkte Karmsund videregående skole denne uken. Aarekol var ansvarlig for Kick offet vi arrangerte i forbindelse med at vi er en VIP skole, og ikke minst i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse (som var i høstferien).

Verdensdagen for psykisk helse har i år "Vi trenger hverandre - løft blikket" som ordtak. 

På Karmsund videregående har vi satset på VIP programmet for vi vet at mange unge har psykiske plager eller lidelser, og at dette er økende. Vi vet også at mange ikke søker hjelp for problemene sine, eller snakker med noen om det. 

Kliniske undersøkelser viser at tidlig hjelp fra helsevesenet trolig vil kunne gi unge med psykiske lidelser raskere bedring og minske sjansen for gjentatte, alvorlige sykdomsperioder. For å kunne få tidlig hjelp må det være noen som ser at det er behov for hjelp. Det er her VIP Snakk om det kommer inn (vestre viken.no).   

Målet er å bidra til at elever blir mer bevisst sin egen psykiske helse og hvordan de kan ta vare på den. Dette gagner alle elever, ikke bare de syke, for vi har alle dårlige dager innimellom.

- Noen ganger er vår psykiske helse god, andre dager er den dårlig, det er helt normalt. Det som er viktig er at vi snakker om det, og deler både gode og vonde ting, sa Aarokol, før elevene gikk for å snakke med aktører som hadde møtt opp på stands for å informere om sitt arbeid med barn- og ungdom. I tillegg jobbet de sammen i klassen om et case i klassen før vi rundet dagen av med en forrykende konsert med Angie.

Elevene har gitt gode tilbakemeldinger på dagen - så vi gir oss ikke med dette.