Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Tilpasset opplæring i egen gruppe.

Dette er et tilbud for elever som lettere  tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid og som har behov for tilpasning utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder hvor utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen og  er definert som spesialundervisning.
(Jfr. opplæringslova § 5-1).

Skolen tilbyr opplæring innen programområdet Restaurant- og matfag (RM).

Se folderen "Tilrettelagt avdeling" for detaljert informasjon om opplæringstilbudet. (PDF, 792 kB)

   

Se utvidet informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar på RFK's nettsider.   

UDir: Veilederen Spesialundervisning.

 

Til toppen