Påbygg til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. 

Du kan søke om påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag og i tillegg har bestått fagprøve.

Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Hvorfor velge Karmsund?

Karmsund er en skole som arbeider hardt for at elevene skal lykkes. Vi har godt utdannede lærere som står på for at hver og en skal få ut hele potensialet sitt. Hvis det er fag elevene sliter med setter vi inn ekstra ressurser slik at alle får hjelp, og vi satser alt på at eleven kommer gjennom studiet på en god måte.

Skolen har både klasseledelse og god vurderingspraksis som sine satsingsområder. Du vil møte autoritative lærere der varme og omsorg kombinert med krav og forventninger er en del av den gode klasseledelsen.

Vi setter læring i fokus og prøver å dempe jaget etter karakterer. De gode karakterene kommer som et resultat av et smalt læringsfokus i fagene. Det betyr at vi involverer deg som elev i stor grad og vi ønsker at du som elev skal være en viktig aktør i din egen læring. Det er krevende men forskningen sier mye om at det er den aktive og bevisste elev som lærer best!

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Du må søke om å gå påbygg i VIGO.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring.