Skolens ledelse - ansvarsområder og kontaktinformasjon

Bente Romseland Døsen - Klikk for stort bilde

Bente Romseland Døsen
Rektor

Telefon: 51 92 21 30
Mobiltlf.: 922 45 606
E-post

Ruth Mariann Hop - Klikk for stort bilde

Ruth Mariann Hop
Administrasjonsleder

Telefon: 51 92 21 21
Mobiltlf.: 958 89 879
E-post

Tor Inge Kalstad - Klikk for stort bilde

Tor Inge Kalstad
Avdelingsleder 
elektrofag

Rektors stedfortreder

Telefon: 51 92 21 22
Mobiltlf.: 416 96 610
E-post

Ståle Østrem - Klikk for stort bilde

Ståle Østrem
Avdelingsleder
helse- og oppvekstfag

Telefon: 51 92 21 29
Mobiltlf.: 976 49 480
E-post

Ketil Lyngvær - Klikk for stort bilde

Ketil Lyngvær
Avdelingsleder
restaurant- og matfag

Telefon: 51 92 21 28
Mobiltlf.: 911 26 689
E-post

 

 

Hans Helge Iversen
Avdelingsleder
teknoliogi- og industrifag

Telefon: 51 92 21 06
Mobiltlf.: 908 82 735
E-post

Kjell Inge Bråtveit - Klikk for stort bilde 

Kjell Inge Bråtveit
Avdelingsleder fellesfag

Telefon: 51 92 21 06
Mobiltlf.: 971 34 050
E-post

  

Ben Jerry Ellingsen
Avdelingsleder
voksenopplæring

Telefon: 51 92 21 38
Mobiltlf.: 908 34 999
E-post

   

Vigdis Igland
Avdelingsleder
tilrettelagt opplæring

Telefon: 51 92 21 37
Mobiltlf.: 901 93 296
E-post

Bjørn Eileraas - Klikk for stort bilde

Bjørn Eileraas
Avdelingsleder 
elevoppfølging
Eksamensansvarlig

Telefon: 51 92 21 27
Mobiltlf.: 901 25 752
E-post

Til toppen