Skolens historie

Karmsund videregående skole er en skole med røtter langt tilbake i tid.

Lengst tilbake, i 1874, opprettet Haugesund kommune sin egen navigasjonsskole. Etter hvert ble det også opprettet både maskinistkole, radioskole og skipselektrikerskole.
Disse skolene er anene til det som først het Haugesund Maskinistskole og fra 1982 til fusjonen i 2005 het Haugesund maritime/tekniske videregående skole. Fra 1976 inneholdt denne skolen både videregående skole og teknisk fagskole. I 1998 ble maritim utdanning lagt inn under teknisk fagskole som maritim teknisk fagskole.

Store planer på 1960-tallet
Tidlig på 1960-tallet forelå det planer om å bygge et stort maritimt skoleanlegg på Salhusveien. Et område på hele 40 mål var avsatt til formålet, og første byggetrinn skulle være ny maskinistskole.
Men ikke nok med det: Det var også planer om å bygge en kokk- og stuertskole (med internat!), sjøguttskole, navigasjonsskole (med tre dreibare broer), småkirke, sjøfartsmuseum og et innendørs svømmebasseng. I sannhet et kjempeprosjekt, sterkt oppmuntret av den maritime næringen. Og det var den samme næringen som også kom til å stoppe prosjektet: Endringer i de økonomiske rammebetingelser gjorde at støtten til prosjektet forsvant.
Av de planlagte byggene var det bare maskinistskolen (øverst til venstre) og senere kokk- og stuertskolen (helt til høyre) som ble reist.

 Modell av det planlagte skoleanlegget på 1960-tallet

Haugesund kommunale husmorskole ble etablert i 1913. Denne skolen ble senere hetende Haugesund husstellskole, og deretter Breidablik videregående skole. Siste navn før fusjonen var Storasund videregående skole.
Denne skolen åpnet en ny avdeling for elever med omfattende hjelpebehov høsten 1995. Avdelingen var første byggetrinn på den nye sammenslåtte skolen.

For over 50 år siden ble Haugesund stuertskole etablert i Haugesund sentrum. Skolen skulle gi opplæring til de som hadde ansvaret for forpleiningen om bord i handelsflåten, derav navnet. I 1968 flyttet skolen inn i nytt og moderne bygg på det maritime skolesenteret ved Salhusvegen. Opplæringstilbudet ble utvidet og navnet endret til Haugesund kokk- og stuertskole. Frem til begynnelsen av 1970-årene var skolen en ren sjømannskole. Utover i 1970-årene avtok søkningen til de maritime skolene gradvis. På den tiden ble det opprettet nye landbaserte opplæringstilbud og skolen opplevde en veldig økning i interessen for disse nye kursene. Mot slutten av 1980-årene ble den siste rene sjømannsklassen nedlagt. Skolen videreutviklet sine opplæringstilbud, først og fremst innen hotell- og næringsmiddelfag, men etter hvert også innen reiselivsfag. Samtidig skiftet skolen navn til Karmsund videregående skole.

Navnet Karmsund videregående skole ble videreført ved fusjon av Haugesund maritime/tekniske videregående skole, Storasund videregående skole og Karmsund videregående skole. Studieretningene ved disse 3 skolene ble også videreført i den nye skolen. Den fusjonerte skolen er for øvrig en av landets mest moderne skoler og blant de største av videregående skoler i Rogaland.