Rektors hilsen

Hjertelig velkommen til oss!

Karmsund videregående skole er en stor skole med et mangfold av elever med ulik bakgrunn og interesser. Det gir et levende og spennende skolemiljø og vi gleder oss til hver dag sammen med hver enkelt av dere. Hos oss vil du bli møtt med vennlighet, omsorg og respekt og vi har klokkertro på at alle kan lære.

Jeg håper egentlig det kribler litt i magen på deg, litt fordi mye er ukjent, men mest fordi du er nysgjerrige og gleder deg til å ta fatt på et nytt skoleår. 

Vårt fremste mål er å arbeide for at du skal lykkes med skolegangen og fullføre yrkes- eller studiekompetanse. Ja, fullføre skolegangen er et godt poeng. Det viser seg at alt for mange elever i Norge ikke gjør det. Vi vil gjøre det vi kan for at du skal fullføre og bestå – men det vil også kreve innsats fra deg. Vi har store forventninger til at du legger ned stor innsats på skolen og at skolegangen blir høyt prioritert.

Vi ønsker at du skal fullføre skolen med best mulig resultat, og for å få det til legger vi vekt på et godt og trygt læringsmiljø med gode relasjoner mellom deg og lærer, og mellom deg og dine medelever. Vi har nulltoleranse for mobbing og forventer at alle, både elever og personalet viser respekt for det.

"Da klokka klang så fort vi sprang". Nå har vi ikke klokke som ringer inn til timen for å minne oss på å være på plass, men vi forventer likevel at du er presis til timene og ikke er borte fra skolen uten at du er syk eller har en annen vektig grunn for det. De som er på skolen, lærer mer og har også større sannsynlighet for å lykkes med skolegangen.

Deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være elev. Engasjer deg fra dag en, still spørsmål, diskuter og jobb sammen med medelever. Aktivitet, samarbeid og engasjement gir god læring og mer givende hverdager for både elever og lærere. Og det som er så veldig kjekt er at hjernen din fungerer som en muskel – jo mer du jobber og større utfordringer du står overfor, jo bedre blir hjernen din og mer får du til!

Vi ønsker deg lykke til med skoleåret og du skal vite at vi bryr oss om deg!

  

Kjell Inge Bråtveit
Rektor