Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elever er onsdag 16. august 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9. - 13. oktober) 17
November Felles planleggingsdag: Tirsdag 14. november Skoleinterne planleggingsdager: 23. og 24. november 19
Desember Siste skoledag før jul onsdag 20. desember 14
Januar Første skoledag etter jul: Tirsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag 15. februar. Vinterferie uke 9. (26-29. februar). 16
Mars Vinterferie uke 9 (1. mars). Påskeferie 25. – 29. april. 15
April Påskeferie 1. april. 21
Mai Off. høytidsdager onsdag 1., torsdag 9. og fredag 17. mai. Fri fredag 10.mai 18
Juni Siste skoledag for elevene fredag 21. juni 15
SUM DAGER 190

 

Planleggingsdager:
14. og 15. august 2023. Skoleinterne planleggingsdager.
14.11.23: Felles planleggingsdag RFK.
23. og 24.11.23: Skoleinterne planleggingsdager.
15.02.24: Felles planleggingsdag RFK..

Det kan bli mindre endringer i skoleruta. Dette vil ev. bli varslet i god til.

Til toppen