Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elever er onsdag 16. august 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9. - 13. oktober) 17
November Felles planleggingsdag: Tirsdag 14. november. Skoleintern planleggingsdag: 30. november 20
Desember Skoleintern planleggingsdag: 1. desember. Siste skoledag før jul onsdag 20. desember 13
Januar Første skoledag etter jul: Tirsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag 15. februar. Vinterferie uke 9. (26-29. februar). 16
Mars Vinterferie uke 9 (1. mars). Påskeferie 25. – 29. mars. 15
April Påskeferie 1. april. 21
Mai Off. høytidsdager onsdag 1., torsdag 9. , fredag 17. mai og mandag 20.mai. Fri fredag 10.mai 18
Juni Siste skoledag for elevene fredag 21. juni 15
SUM DAGER 190

 

Planleggingsdager:
14. og 15. august 2023. Skoleinterne planleggingsdager.
14.11.23: Felles planleggingsdag RFK.
30.11 og 1.12.23: Skoleinterne planleggingsdager.
15.02.24: Felles planleggingsdag RFK..

Det kan bli mindre endringer i skoleruta. Dette vil ev. bli varslet i god til.