Parkering

Skolen kan dessverre ikke tilby parkeringsplasser til elever.

Unntaket er et mindre antall plasser øst for bygg A.
(Parkeringstillatelse må hentes i Informasjonen. )

Øvrige parkeringsplasser er reservert skolens ansatte.

I området rundt skolen gjelder alminnelige parkeringsbestemmelser.