Parkering

Skolen kan dessverre ikke tilby parkeringsplasser til elever.

Unntaket er et mindre antall plasser øst for bygg A.
(Parkeringstillatelse må hentes i Informasjonen. )

Øvrige parkeringsplasser er reservert skolens ansatte.

Biler uten gyldig parkeringstillatelse taues bort for eiers regning og risiko.

I området rundt skolen gjelder alminnelige parkeringsbestemmelser.

Til toppen