Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Grunnlag for oppnevning av skolemiljøutvalg er gitt i opplæringslovens § 11-5a.

Til SMU velges 4 representanter blant de elevtillitsvalgte og 2 representanter fra skolens ansatte. Skolen skal være representert med både ledelse og pedagogisk ansatte. I tillegg representerer rektor Rogaland fylkeskommune. Elevrepresentantene utgjør flertallet i utvalget. SMU har som arbeidsoppgave å sikre at elevenes skolemiljø er innenfor de rammer som er gitt i opplæringslovens § 9a.