Mer om realkompetansevurdering (RKV)

Realkompetanse er kunnskap, erfaring og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Realkompetansevurdering er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i de fagene du trenger for å fullføre utdanningen du har valgt.

Til toppen