Hvilke utdanninger tilbyr Voksenopplæringen?

Mulige sluttkompetanser i Voksenopplæringen, oppdatert april 2022

Når man søker videregående opplæring for voksne må man oppgi ønsket sluttkompetanse. En sluttkompetanse er enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Merk at noen av utdanningene under kun tilbys enkelte steder i Rogaland, eller i ordinær videregående sammen med ungdommer. Dette får du mer informasjon når du eventuelt kommer til veileder.

Med forbehold om endringer i tilbud.

Bygg- og anleggsteknikk:

Asfaltør
Fjell- og bergverksarbeider
Vei- og anleggsfagarbeider
Stillasbygger
Tømrer
Rørlegger
Blikkenslager
Industrimaler
Maler
Renholdsoperatør
Byggdrifter
Isolatør
Murer- og flislegger

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Håndverk, design og produktutvikling: 

Ved enkelttilfeller kan man vurdere å gi sluttkompetanse innen disse fagene.

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign:

Frisør

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Elektrofag:

Automatiker

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Helse- og oppvekstfag:

Har du studiekompetanse/ fagbrev fra før kan du ikke velge fra disse sluttkompetansene.

Helsefagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Fotterapeut
Apotektekniker
Helsesekretær
Tannhelsesekretær

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon:

Ved enkelttilfeller kan sluttkompetanser vurderes.

Naturbruk:

Ved enkelttilfeller kan sluttkompetanser vurderes.

Restaurant- og matfag:

Institusjonskokk/ernæringskokk
Kokk
Servitør
Fagarbeider industriell matproduksjon
Slakter
Kjøttskjærer  

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Service og samferdsel:

Salgsmedarbeider
Service- og administrasjonsmedarbeider (B1 språkkrav)

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Teknologi- og industrifag: 

Kjemiprosessoperatør / fagoperatør i kjemisk prosessindustri / prosesstekniker
Aluminiumskonstruktør
CNC-operatør 
Industriell overflatebehandler
Industrimekaniker
Industrimontør
Industrirørlegger
Platearbeider
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Sveiser
Logistikkoperatør
Matros
Gjenvinningsoperatør
Vaskerioperatør

Ved enkelttilfeller kan andre sluttkompetanser vurderes.

Studiekompetanse:

Generell studiekompetanse

Har du fagbrev fra før, kan du ha rett til fag til studiekompetanse / påbygg til studiekompetanse dersom du fyller disse to kriteriene:

  • Bestått fag- og yrkesopplæring
  • Bestått fellesfag
Til toppen