VG2 maritime fag

Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. 

Du som velger teknikk og industriell produksjon, bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Inntakskrav 

Vg1 teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra Vg1 elektrofag eller tilsvarende.

Fag- og timefordeling
Fellesfag 
56 Engelsk 
56 Kroppsøving 
56 Norsk 
84 Samfunnsfag

Felles programfag 
150 Dokumentasjon og kvalitet 
167 Drift og operasjon 
160 Skipstekniske tjenester

Yrkesfaglig fordypning 
253 Yrkesfaglig fordypning

KOMPETANSE
Dette kan du oppnå etter maritime fag: 
Fagbrev

  • Matros
  • Motormann

Les mer om VG2 maritime fag på vilbli.no.

 

Videre utdanning
Etter bestått fagprøve som matros eller motormann har du rett til å søke to-årig Maritim fagskole som gir teorien for de øverste maritime sertifikater.

Studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse

OPPLÆRING I BEDRIFT

Noen bedrifter som tar imot våre elever som lærlinger: