Innføringsklasser

Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole.

Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene. Tilbudet er for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett.

Du lærer

  • Du får undervisning i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.
  • Undervisningstiden er 30 timer i uken.
  • Du får låne PC på skolen.

 

Dette må du ha for å søke om plass

  • Vitnemål fra norsk grunnskole eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Folkeregisterregistrert adresse i Rogaland

 

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her 

Vi kan ta opp flere elever gjennom året dersom vi har plass og mulighet.
Du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med Eli Valkner Thoresen,  905 79 416.

 

Hvor lenge kan du gå i innføringsklasse?

Du har rett til særskilt norskopplæring til du har nådd et nivå som gjør at du kan følge opplæringen i ordinære klasser. Dette står i Opplæringslova § 3-12.

Du kan gå i innføringsklasse i inntil to år. Fire ganger i året er det kunnskapstester. Når du er på nivå B1 (etter den europeiske språkstandarden) kan du søke om plass på ett av utdanningstilbudene i videregående opplæring. Du kan også få tilbud om å hospitere på det utdanningsprogrammet du ønsker.

 

Hvem får tilbud om innføringsklasse?

Tilbudet er bare for deg som har rett til utdanning i videregående skole, og som har en plan om å gjennomføre videregående opplæring etter at du er ferdig med norskopplæringen. 

Elever som ikke skal ta videregående skole må ta kontakt med voksenopplæringssentreret i kommunen der de bor.