Pedagogisk plattform

I TIDEN – FOR FREMTIDEN
Karmsund videregående skole skal fokusere på
- å bevare det beste i vår pedagogiske tradisjon
- å imøtekomme tidens og fremtidens krav
- å få frem det beste i alle i skolesamfunnet
 
Normsettende Læringssøkende Fremtidsrettet Resultatorientert
       
Tydelige roller, lojalitet og samkjørte holdninger Hensiktsmessige arbeidsmåter på alle plan Tidsmessig kompetanse i samarbeid med næringsliv og samfunn for øvrig Klare forventninger fremmer godt miljø og motivasjon
       
Ansvar, respekt
 og tillit
Positiv samhandling Internasjonalisering Mestring gir kvalitet
       
Gjennom dette oppnår vi
 
 TRIVSEL, TRYGGHET, STOLTHET, MESTRING