Pedagogisk plattform

I TIDEN – FOR FREMTIDEN

Karmsund videregående skole skal fokusere på

  • å bevare det beste i vår pedagogiske tradisjon
  • å imøtekomme tidens og fremtidens krav
  • å få frem det beste i alle i skolesamfunnet

Normsettende

Læringssøkende

Fremtidsrettet

Resultatorientert

Tydelige roller, lojalitet og samkjørte holdninger

Hensiktsmessige arbeidsmåter på alle plan

Tidsmessig kompetanse i samarbeid med næringsliv og samfunn for øvrig

Klare forventninger fremmer godt miljø og motivasjon

Ansvar, respekt og tillit

Positiv samhandling

Internasjonalisering

Mestring gir kvalitet

Gjennom dette oppnår vi 
 TRIVSEL, TRYGGHET, STOLTHET, MESTRING