Skoleskyss

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du må benytte båt til skole.

Bor du innenfor ungdomskortsonen har du ikke rett på gratis skoleskyss og må kjøpe ungdomskort hos Kolumbus. Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 15 og 22 år. Det kan bestilles på nett, kjøpes på bussen eller hos turistinformasjonen i Haugesund sentrum (v/Bytunet). 

Du må søke om å få gratis skoleskyss. Du må søke via Min Skyss.

Har du hatt ordinær skoleskyss i inneværende skoleår, må du søke på nytt til neste skoleår. 
Du må ta vare på skolekortet selv om du bytter skole eller skal begynne på videregående.  

 

Skoleskyss for elever i videregående skoler

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.
Retten gjelder kun om skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

Tilrettelagt skoleskyss

Vestland

Du som bor i Vestland fylke, kan henvende deg i skolens informasjon for gratis skysskort. Dette gjelder kun ved reiser frem og tilbake til skolen.  

Nytt fra høsten 2020 er at dagens skolekort skal brukes neste skoleår. Eleven tar vare på kortet gjennom sommeren og får oblat på skolen etter ferien. Det utstedes kun kort til nye elever på Vg1 og Vg2 og elever som har fått ny adresse.

Er det behov for kort med mer fleksibilitet, det vil si turer i helger og skoleferier, anbefales det å kjøpe ungdomskort hos Skyss. Ungdomskortet gjelder for 30 dager om gangen og kan kjøpes av deg mellom 16 og 21 år. Det kan kjøpes på nett eller på bussen. Er du under 16 år, men er elev på vgs får du allikevel kjøpt ved å dokumentere at du er tatt opp som elev. 

 

Kontaktperson: Vibeke Lægland Sundberg

E-post vibeke.l.sundberg@skole.rogfk.no

Telefon 51 92 20 00  

Til toppen