Skolerute 2024/2025

Skolerute 2024/2025
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elever: mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11. oktober) 18
November Felles planleggingsdag: tirsdag 5. november 20
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul: torsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag: onsdag 12. februar. Vinterferie uke 9. (24-28. februar) 14
Mars 21
April Påskeferie 14.-21. april. 16
Mai Offentlig høytidsdag torsdag 1.mai. Offentlig høytidsdag torsdag 29.mai. Planleggingsdag fredag 30.mai. 19
Juni Offentlig høytidsdag: mandag 9.juni. Siste skoledag for elevene: fredag 20. juni 14
SUM DAGER 190

Planleggingsdager:
15. og 16. august 2024: Skoleinterne planleggingsdager.
05.11.24: Felles planleggingsdag RFK.
12.02.25: Felles planleggingsdag RFK.                                                                                                                       30.05.25: Skoleintern planleggingsdag

Det kan bli mindre endringer i skoleruta. Dette vil ev. bli varslet i god tid før endringene trer i kraft.