Lån og stipend

Du som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det er flere typer støtte, blant annet kan du søke om utstyrsstipend.  

Søk på nettet
Alle som skal søke om lån/stipend i lånekassen, må søke på nett: www.lanekassen.no eller www.vigo.no

Utstyrsstipend
Alle elever med ungdomsrett har rett på utstyrsstipend, men du må søke om dette.
Informasjon om utstyrsstipendet finnes på Lånekassens nettsider.

Følg søknaden på Dine Sider
For å se status for søknaden din og andre opplysninger om kundeforholdet ditt i Lånekassen kan du logge deg inn på Dinesider i Lånekassen med MinID.

For søkere under 18 år skal foreldre/verge signere avtalen om støtte.
Les mer om foreldresignering her.

Er du over 18 år, kan du signere avtalen om støtte med BankID dersom du har samtykket til elektronisk kommunikasjon.

Søknadsfrist i høstsemesteret: 15. november.

Søknadsfrist i vårsemesteret: 15. mars.

 

 

Kontaktperson:
Vibeke Sundberg
E-post