Elevundersøkelsen

Hvert år gjennomfører Rogaland fylkeskommune Elevundersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er at alle elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Udir

Mer informasjon - for både elever og foresatte - om formål og gjennomføring finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.