IKT Hjelp

Registrering av feil, mangler eller trenger du hjelp til andre ting, kan du sende en mail til it-karmsund@skole.rogfk.no 
Du vil da automatisk få registrert saken din i SupportPoint og får saksnummer i retur. 
​Saken vil først bli prøvd løst internt på skolen, før den evt. videresendes til Support i RFK.

Eller så er du velkommen innom til IKT-avdelingen. Du finner oss inne i biblioteket.