Utdannings- og yrkesrådgiver (YOU)

 

 

Hilde Lehtinen

YOU-rådgiver

Mobiltlf.: 938 81 992

Trefftider YOU-rådgiver

YoU-rådgivers oppgaver:
YoU-rådgiver skal gi elevene oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker og være veileder slik at elevene kan ta realistiske yrkesvalg. Det vil både bli gitt felles og individuell veiledning. Elevene kan få hjelp ved søknader til vg. skole, høgskoler osv. 
YOU-rådgiver skal bidra til at elevene får muligheten til å søke kunnskap om yrker og utdanning

Elever som går med tanker om å slutte i skoleåret, må alltid snakke med kontaktlærer. Vi har spesielle melderutiner når elever vil slutte. Det blir da tatt kontakt med rådgiver (SOS og/eller YOU ) og eventuelt Oppfølgingstjenesten og innledet et samarbeid til beste for eleven.

For trefftider se over. Rådgiver kan også kontaktes via skolens sentralbord.