Sosialpedagogisk rådgiver (SOS)

  

      

 

Terje Eileraas - Klikk for stort bilde

   

Gro Smørdal
SOS-rådgiver

Mobiltlf.: 913 00 296

Terje Eileraas
SOS-rådgiver

Mobiltlf.: 909 71 604

 

SOS-rådgivers oppgaver:
Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen skal helst gå via kontaktlærer.
SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. 
SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner.
SOS-rådgiver skal sammen med kontaktlærer holde seg orientert om elever med stort fravær og forsøke å hjelpe disse til å fullføre skolegangen, eventuelt i samarbeid med oppfølgingstjenesten.

Avtal møte med rådgiver i chatten på teams, SMS eller mail. Du kan også stikke innom i døra i rådgivergangen.

Til toppen