Sosialpedagogisk rådgiver (SOS)

Jorunn Hagesæther - Klikk for stort bilde

Terje Eileraas - Klikk for stort bilde 

Jorunn Hagesæther
SOS-rådgiver

Mobiltlf.: 924 58 087

Terje Eileraas
SOS-rådgiver

Mobiltlf.: 909 71 604

 

SOS-rådgivers oppgaver:
Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen skal helst gå via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. 
SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner.
SOS-rådgiver skal sammen med kontaktlærer holde seg orientert om elever med stort fravær og forsøke å hjelpe disse til å fullføre skolegangen, eventuelt i samarbeid med oppfølgingstjenesten.

For trefftider se over. Rådgiverne kan også kontaktes via skolens sentralbord.

Til toppen