Politiets forebyggende gruppe

Politiets forebyggende gruppe har som mål å være en støttespiller for elever, foresatte, skolen og andre samarbeidspartnere.

Karmsund videregående skole har et godt samarbeid med forebyggende gruppe i politiet.
Foreldre og elever kan kontakte politiet direkte.
Sosialrådgiverne kan også hjelpe til med å formidle kontakt.

Vår kontaktperson hos politiet er:

Bjørn Inge Espeland, tlf: 52 86 80 00,
e-post: bjorn.inge.espeland@politiet.no