Oppfølgingstjenesten (OT)

OT ønsker kontakt med ungdom under 25 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som takker nei til, eller som avbryter opplæringen.

 

Terje Eileraas - Klikk for stort bilde

Terje Eileraas

OT-veileder for Karmsund videregående skole

Mobiltlf: 909 71 604 

OT kan tilby deg

  • veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke
  • veiledning om alternativ opplæring
  • hjelp til innsøk for kommende skoleår
  • hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instanser som også har ansvar for ungdom.

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring.

OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på oppfølgingstjenestens egen nettside