Minoritetsrådgiver -Veronica Kambe

 Har du et annet morsmål enn norsk? 

Synes du det er vanskelig å vokse opp mellom to kulturer?

Du kan også kontakte minoritetsrådgiveren om du opplever:

  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Sterkt sosialt press og forventninger
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over

Kontakt: 
Du finner Veronica i «rådgivergangen», kontor E211.
Telefon:  +47 404 32 923
E-post: veronica.garcia.kambe@skole.rogfk.no

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/