Læreplasskoordinator

 

 

Hallvard Mellingen Lothe

Læreplasskoordinator

Mobiltlf.: 934 26 627

Læreplasskoordinators oppgaver:

Følge opp elever som av ulike personlige årsaker vil ha utfordringer med å skaffe seg læreplass. Dette gjelder spesielt elever innenfor lærekandidatordningen.

Det kan være elever som står i fare for å ikke få læreplass grunnet manglende karakterer i programfag eller problemstillinger tilknyttet elever som har utfordringer med å føle ordinær undervisning i programfagene. Eventuelt andre forhold som gjør et fremtidig læreløp vanskelig.

Samarbeid med lærere i YFF der det vurderes å bli utfordringer, oppfølging av elev og bedrift.

Læreplasskoordinator har dialog og møter med PPT, sosialrådgiver, faglærer/ kontaktlærer, opplæringskontor og YOU rådgiver.

Påse at elever som søker læreplass i Vigo også søker læreplass direkte til bedrifter og opplæringskontorene

Avtal møte med læreplasskoordinator i chatten på teams, per telefon, SMS eller e-post. Du kan også komme innom i døra i rådgivergangen.