Muntlig eksamen

Som elev blir du automatisk oppmeldt til muntleg eksamen.

Ønsker du å melde deg opp som privatist, gjøres dette på InSchool.

Ytterligere informasjon om eksamen, inkludert offentliggjøring av eksamenstrekk, finner du på Elevenes intranett (krever pålogging).

 

Eksamenslokale

Fremmøte og registrering i skolens informasjon.

Parkering

Skolen har ikke parkeringsplasser til de som skal ta eksamen.

Oppmøte

Du vil få et brev der det står når du skal møte.