Vg3 apotekteknikk

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

INNTAKSKRAV
Vg2 Helseservicefag.

Aktuelle arbeidssteder
De aller fleste apotekteknikere jobber i private eller offentlige apotek, men det er også mulig å få annen jobb i legemiddelbransjen.

En apotektekniker arbeider i apoteker under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med tips og råd i forhold til medisinbruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for apotekteknikeren:

  • ekspedering av legemidler og reseptmedisin
  • informere om legemiddelbruk
  • laboratoriearbeid
  • varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger
  • assistere farmasøytene i deres arbeid

Apotekteknikeren kontrollerer at medisinene som deles ut til kundene stemmer overens med medisinene som legen har gitt resept på. Apotekteknikeren kan ofte ha ansvar for varer, regnskap, IKT og markedsføring. Du må holde deg oppdatert på utviklingen i bransjen.

Apotekteknikeren har autorisasjon som helsepersonell, og utgjør den største arbeidsgruppen ansatt ved apotekene i Norge.

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere, serviceinnstilt og være opptatt av etikk. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team.

Du finner mer informasjon om Vg3 apotekteknikk på vilbli.no.

Til toppen