Lånekassen

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett, kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. Hvis du ikke har voksenrett, får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen. 

Se Lånekassens informasjon om støtte til voksenopplæring

Til toppen