Vurdering av realkompetanse

Du kan ta utdanning på kortere tid om du får godkjent tidligere erfaring. Realkompetanse er kunnskap du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

Hva er realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering handler om å få godkjent kunnskap du allerede har. Du kan velge å bli realkompetansevurdert i et eller flere fag. Valget må du gjøre før opplæringen starter. 

Husk at du må søke om å bli realkompetansevurdert. 

Realkompetansevurdering (RFK)

Til toppen