Hvordan søke?

Du må søke videregående opplæring for voksen.

Søke voksenopplæring

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for voksne søkere til videregående opplæring. Det er likevel lurt å søke enten før 1. mars eller før 1. september. 

Før du kan starte med opplæring må du ha veiledning for å legge en plan for opplæringen din. 

  • Søker du før 1. mars, får du normalt tilbud om opplæring som starter i august. 
  • Søker du før 1.september, får du normalt tilbud om opplæring som starter i januar.
Til toppen