Hva vil du bli?

Er du voksen og ønsker å snakke med noen om jobb eller utdanning?

Bestille time til karriereveiledning

Hva kan du får hjelp til?

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til

  • hvordan du kan fullføre videregående opplæring
  • å finne informasjon om ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
  • å finne en vei tilbake til arbeidslivet
  • å kartlegge dine interesser og muligheter i valg av yrke/utdanning.

Tjenesten er gratis. 

 

Kontaktperson:

June R Andreassen
Rådgiver
Karrieresenter Rogaland avd Haugesund
Seksjon for veiledning og livslang læring

Rogaland Fylkeskommune
Tlf: 51922011
Mobil: 46939771

Til toppen