Hva er voksenopplæring

Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående opplæring.

Du må søke videregående opplæring for voksne for å få retten din.

Søke voksenopplæring

Hvem har rett?

Du kan ha rett om du

  • har fullført norsk grunnskole
  • har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst ni år og har engelskkunnskap på nivå med norsk grunnskole
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge
  • har utdanning fra andre land som ikke er godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
  • har lovlig opphold i Norge
  • er bosatt i Rogaland

Du kan søke om studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse kvalifiserer deg til å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev.

Usikker på hva utdanning du bør ta og ønsker veiledning?
Ta kontakt med Karrieresenteret

Alt du trenger om voksenopplæring

Til toppen