Fagbrev på jobb

Voksne skal kunne ta fagbrev samtidig som de er i arbeid gjennom ordningen Fagbrev på jobb.

Dette er en alternativ vei til fag- og svennebrev, og du skal opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater. 

Fagbrev på jobb

Til toppen