Velkommen

Hjertelig velkommen til Karmsund videregående skole! Vi er svært glade for at har valgt å ta utdanningen din hos oss, og vi skal gjøre vårt beste for at du skal trives og lære mye om fag og livet ellers. Det blir et spennende og lærerikt år for deg.

 

Husk å registrer kontaktinformasjon og samtykkeerklæringer litt lenger nede på siden.

Første skoledag onsdag 17. august

Det er viktig for oss å bli godt kjent med deg derfor ber vi deg om at du forbereder deg godt til oppstarts samtalen. Første skoledag er det oppstartsamtaler hvor kontaktlærer har samtale med deg og dine foresatte (dersom du er under 18 år). Når du ankommer skolen, vil det være verter som viser hvor dere finner angitt klasserom for samtalen. Hensikten med samtalen er at kontaktlærer skal bli mest mulig kjent med deg. Samtalen varer i ca. 20 minutter. I samtalen går kontaktlærer gjennom skjemaet, som heter oppstartsamtale vg1, vg2 osv. Se skjemaene som ligger under her.

Samtykke og kontaktinformasjon

For å følge opp eleven på en god måte, faglig og sosialt, trenger vi å innhente opplysninger fra elev og foresatt(e).
Vi trenger også samtykke til elektronisk varsling, fotografering etc., så derfor ber vi dere fylle ut denne "undersøkelsen" sammen med foresatte (hvis du er under 18år). Dette er å anse som en forhåndsutfylling, så selve godkjenningen og signeringen skjer under oppstartsamtalen.

Registrering av kontaktinformasjon og samtykkeerklæring

Etter oppstartsamtalen går du til biblioteket for å ta elevbilde. Dette bildet blir bla. brukt som skolebevis.

Oppstartsamtale VG1

Oppstartsamtale VG2, VG3 og Påbygg

Vær vennlig å gi beskjed på telefon 51 92 20 00 eller en epost til karmsund-vgs@skole.rogfk.no dersom du ikke kan møte på oppsatt tid.