Velkommen

 

Vi er svært glade for at du vil begynne hos oss, og vi ser frem til å møte deg. Vi håper at dette blir et spennende og lærerikt år for deg. Før du leser videre, er det fint om du ser videoen med hilsen fra rektor. Der vil det framkomme nyttig informasjon.
Husk også å registrer kontaktinformasjon og samtykkeerklæringer litt lenger nede på siden.

Første skoledag

Første skoledag er det oppstartsamtaler hvor kontaktlærer har samtale med deg og dine foresatte (dersom du er under 18 år). Når dere ankommer skolen, vil det være verter som viser hvor dere finner angitt klasserom for samtalen. Hensikten med samtalen er at kontaktlærer skal bli mest mulig kjent med deg. Samtalen varer i ca. 20 minutter. I samtalen går kontaktlærer gjennom skjemaet, som heter oppstartsamtale vg1, vg2 osv. Se skjemaene som ligger under her. Det er fint om du forbereder deg på spørsmålene i disse skjemaene, da disse skal underskrives under trekantsamtalen

Samtykke og kontaktinformasjon

For å følge opp eleven på en god måte, faglig og sosialt, trenger vi å innhente opplysninger fra elev og foresatt(e).
Vi trenger også samtykke til elektronisk varsling, fotografering etc., så derfor ber vi dere fylle ut denne "undersøkelsen" sammen med foresatte (hvis du er under 18år). Dette er å anse som en forhåndsutfylling, så selve godkjenningen og signeringen skjer under oppstartsamtalen.

Registrering av kontaktinformasjon og samtykkeerklæring

Etter oppstartsamtalen går du til kroppsøvingshallen for å ta elevbilde. Dette bildet blir bla. brukt som skolebevis.

 

Oppstartsamtale VG1 (PDF, 358 kB)

Oppstartsamtale VG2, VG3 og Påbygg (PDF, 372 kB)

Korona - smittevernhensyn

Skolene er fra skolestart på grønt nivå. Det betyr at vi ikke trenger å ha 1 meter avstand lengre. Det er likevel fortsatt svært viktig at smittehensynene ivaretas. Ved alle inngangene er det spritdispensere, og vi ber deg om å benytte disse når du ankommer skolen. For øvrig er det viktig å være nøye med håndvask før og etter mat, toalettbesøk etc. Unngå håndhilsing, klemming og andre former for fysisk kontakt med andre personer.

Sykle eller gå til skolen om du kan det. Må du ta buss, så må du ta anvist buss.

Vær vennlig å gi melding på telefon 51 92 20 00 eller til karmsund-vgs@skole.rogfk.no dersom du ikke kan møte på oppsatt tid.

Til toppen