Skolerute 2022/2023

Skolerute 2022/2023
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elever er onsdag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (10. - 14. oktober) 16
November Felles planleggingsdag: Tirsdag 15. november 20
Desember Siste skoledag før jul onsdag 21. desember 15
Januar Første skoledag etter jul: Tirsdag 3. januar Planleggingsdag mandag 2. januar 21
Februar Felles planleggingsdag 15. februar. Vinterferie uke 9. (27.-28. februar). 17
Mars Vinterferie uke 9 (1. – 3. mars). 20
April Påskeferie 03. – 10. april. 15
Mai Off. høytidsdager mandag 01., onsdag 17., torsdag 18. og mandag 29. mai. Planleggingsdag 19.mai 18
Juni Siste skoledag for elevene onsdag 21. juni 15
SUM DAGER 190

Planleggingsdager:

Skoleinterne planleggingsdager: 15. og 16. august 2022

15.11.22: Felles planleggingsdag RFK.
15.02.23: Felles planleggingsdag RFK.
02.01.23: Skoleintern planleggingsdag
19.05.23: Skoleintern planleggingsdag.

Det kan bli mindre endringer i skoleruta. Dette vil ev. bli varslet i god til.

Til toppen