Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019/2020
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene: Mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11. oktober) 18
November Felles planleggingsdag: Tirsdag 12. november 20
Januar Første skoledag etter jul: Torsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag: Onsdag 12. februar. Vinterferie i uke 9 (24. – 28. februar) 14
Mars 22
April Påskeferie 6. – 13. april 16
Mai Off. høytidsdager fredag 1. og torsdag 21. mai. Planleggingsdag fredag 22. mai. 18
Juni Offentlige høytidsdager: Mandag 1. juni. Siste skoledag for elevene før sommerferien: Fredag 19. juni. 15
SUM DAGER 190

Til toppen