Skolebevis (ID-kort)

Alle elever og ansatte får ID-kort med innlagt programmerbar mikrochip ved påbegynt skolegang/tilsettingsforhold.

Kortet fyller flere funksjoner:

  • legitimasjonskort
  • betalingskort for kopimaskiner ved kopiering/utskrift
  • lånekort i biblioteket
  • nøkkelkort for ansatte etter ordinær arbeidstid

ID-kortene skal bæres synlig av alle ansatte og elever på skolen.

Til toppen