Kontaktlærer

Kontaktlæreren er den du som elev eller foresatt primært kontakter dersom du lurer på noe om skolen.
Ønsker du kontakt med den enkelte kontaktlærer, velger du "Finn ansatt" på forsiden eller her.

Kontaktlærere 2022-2023

Kontaktlærere 2022-2023
Klasse Navn
1EFA Tomin-Andre Waage
1EFB Jan Åge Rinden
1EFC Tomy Jensen
1EFD Øyvind Aksland
1HEA Camilla Einem Wågen
1HEB Monica Håland
1HEC Cathrine Beckstrøm
1HED Elisabeth Halvorsen Sjøen
1HEE Anne Karen Sørensen
1RMA Grethe Jusnes
1RMB Bente Marie Reimers
1RMC Malene Spissøy
1TIPA Georg Skogheim
1TIPB Daniel Gullbekhei Vike
1TIPC Jan Christian Hovland
1TIPD Frode Hegerland
1TIPE Jarle Bertelsen
2ELDA Olsen, Sven
2ELEA Arild Eriksen
2ELEB Bjørn Olaf Jensen
2HSHA Marit Elisabeth Sannes
2HSHB Anne Berit Emmerhoff
2HSSA Nina Dyngen
2HSSB Anita Heggebø
2HSSC Eli Sandsgård-Hilmarsen
2RMBA Angela Stelander
2RMKA Gro Birgitte Eriksson
2RMMA Angela Stelander
2TPMA Helge Rasmussen
2TPMB Jon Kjetil Karlsen
2TPPA Hilde Lehtinen
2TPPB Per Erik Widvey
2TPPC Knut Andreas Høvring
3HSAA Linda Oppigard
3HSHA Arne Mannes
3HSTA Vivian Bakke Slogvik
3MELA Tore Fykse
4PÅBA Marianne Kvinnesland Førland
4PÅBB Ingvild Heggland Ingvild Sørensen

 

Til toppen