SKOLESKYSS - SMITTEVERN OG SKOLESTART

Coronapandemien er dessverre ikke over, og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.

Helsedirektoratet publiserte 2.7.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport.

I veilederen innføres graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell), og det er nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået. Tiltaksnivået for hele landet er nå gult. Dette er en oppmykning av tiltakene som har vært gjeldende. (Den 7.7.20 ble det i veilederen tatt inn en presisering for gult tiltaksnivå hvor det fremgår at for kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes.)

Dette betyr:

  • De reisende kan sitte skulder ved skulder (helst elever fra samme klasse eller fra samme familie), men ikke ansiktet til ansikt.
  • Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være avsperret.
  • Det er viktig å informere elevene om at de enten sitter sammen med elever fra samme klasse, eller sammen med søsken.
  • Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.
  • Det vil ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skoleskyssen, selv om de har gyldig reisebevis.
    Grunnen er at dersom det blir smittespredning blant elever med skoleskyss, skal helsemyndighetene så snart som mulig få oversikt over hvilke elever som har fulgt den aktuelle skoleskyssen.

Dersom det igjen vil bli aktuelt å innføre «rødt lys» i forhold til smitteverntiltak, vil kapasiteten på skoleskyssen halveres. Pr i dag har ikke Kolumbus andre muligheter til å gjennomføre skoleskyss ved rødt nivå, enn tilsvarende slik det var på slutten av sist skoleår. Skolebussene må kjøre flere turer, hvor første tur går til ordinær tidspunkt.

 

Vennlig hilsen

Øystein Nybø
Fagleder skoleskyss
Kolumbus

Til toppen