Skoleskyss og smittevern

Myndighetene har nå utgitt smittevernveiledere for skolene. I smittevernveilederne er det også gitt føringer for skoleskyssen.

Til våre elever som tar buss:

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses dersom det er mulig.

I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:

  • Framdørene og de to fremste radene på bussene er sperret, inngang/utgang bak benyttes.
  • Elever må holde minst en meter avstand mens de venter på bussen og sitte på annenhver plass.
Til toppen