Skoleskyss og smittevern

Myndighetene har nå utgitt smittevernveiledere for skolene. I smittevernveilederne er det også gitt føringer for skoleskyssen.

Til våre elever som tar buss:

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses dersom det er mulig.

I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:

  • Framdørene og de to fremste radene på bussene er sperret, inngang/utgang bak benyttes.
  • Elever må holde minst en meter avstand mens de venter på bussen og sitte på annenhver plass.

 

Fullstendig veileder kan du lese her. (Se side 13 om transport og skoleskyss.)

Til toppen