Nytt skoleadministrativt system

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å:

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk.

Tilgang for elever

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS.

Pålogging til VIS 

 

 

Tilgang for foresatte

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Skolen gir mer informasjon når pålogging er klar.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS.

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

 

Visma InSchool (VIS)

VIS i Rogaland

Til toppen