Informasjon til foresatte

Haugesund kommune er i nasjonalt prosjekt DigiHelsestasjon ungdomsløsning. Det er et lavterskeltilbud utviklet for at ungdommer kan ta selvstendig kontakt med skolehelsetjenesten via MinID i HelseNorge appen på en måte som ivaretar personvernet.

Skolehelsetjenesten tester løsningen fra april til juni,  og Håvåsen og Skåredalen samt Karmsund vgs. er tatt ut i pilot. I denne forbindelsen må ungdommer få MinID for å kunne bruke appen. Skolen vil være behjelpelig med å søke aktiveringsbrev fra MinID. Om dere ønsker, står dere fritt til å hjelpe ungdommen med å søke MinID allerede nå (det tar ca. 10 dager for å få aktiveringsbrev). Helsesykepleierne skal informere mer om funksjonaliteter i hver klasse.

Hva ungdom får tilgang til i HelseNorge-appen med MinID innlogging

  • Informasjon om skolehelsetjenesten på sin skole og HFU (Helsestasjon for ungdom)
  • Be om time og få tildelt time hos skolehelsetjenesten på sin skole
  • Tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon for ungdom

Ungdom over 16 år kan logge seg på HelseNorge-appen med både MinID og Bank-ID, og får da tilgang til ungdomsfunksjonalitet og resten av HelseNorge, avhengig av påloggingsmekanismen de velger. 

Foreldre som har tilgang til barn under 16 år sin profil på HelseNorge, ser ikke timene ungdom har fått via appen.

Helsesykepleier på skolen legger inn informasjon om skolehelsetjenesten i appen, åpningstider, kan sende meldinger til klasser/ grupper av ungdom på skolen og informasjon om HFU.

 

Ønsker du å vite mer om tilbudet: https://www.helsenorge.no/ungdom/helsenorge-fra-du-er-13-ar/

For å bestille MinID: https://eid.difi.no/nb/minid/hvordan-bestille-minid-aktiveringsbrev