Info til lærlinger som skal være russ i 2021

Alle lærlinger som skal være russ i 2021, får tilbud om hjernehinnebetennelse vaksine til kostpris (400 kr) i løpet av høsten 2020.

Ta kontakt med helsesykepleier Berit Hauge for mer informasjon.

Tlf.: 948 04 582
E-post: berit.hauge@haugesund.kommune.no

  

 

 

                                                                                                             

Til toppen